ДОГОВІР ОФЕРТИ

на участь в онлайн-курсі Валентини Олеярник "Я інвестор 4.0"

Даний договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) та містить усі істотні умови щодо надання послуг навчання. Перелік послуг навчання викладено на сайті https://www.investum.space/course

Уважно прочитайте текст публічної оферти та ознайомтесь із прейскурантом послуг, викладеним на сайті Виконавця. Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг.

1. Загальні поняття

1.1. Акцепт оферти – повне та беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, зазначених у пункті 3.4 цієї оферти. Акцепт оферти створює договір оферти.

1.2. Замовник – особа, яка здійснила акцепт оферти та є таким чином Замовником послуг Виконавця за укладеним договором оферти.

1.3. Виконавець – Фізична Особа Підприємець Олеярник Валентина Миколаївна

1.4. Договір оферти – договір між Виконавцем та Замовником на надання послуг навчання, який укладається за допомогою акцепту оферти.

1.5. Прейскурант – систематизований перелік послуг навчання Виконавця з цінами, що діє, публікується на інтернет-ресурсі за адресою: https://www.investum.space/course

2. Предмет договору

2.1. Предметом цієї оферти є надання Замовнику послуг навчання відповідно до обраного курсу навчання, умов цієї оферти та поточного прейскуранта послуг Виконавця.

2.2. Перелік послуг, що надаються, наведено на інтернет-ресурсі за адресою: https://www.investum.space/course

Виконавець має право в будь-який момент змінювати Прейскурант та умови цієї публічної оферти в односторонньому порядку, без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на інтернет-ресурсі за адресою: https://www.investum.space/course не менше ніж за три дні до їхнього введення в дію.

3. Порядок надання та оплати послуг

3.1. Надання послуг навчання надається в повному обсязі за умови їх 100%-ї (сто відсотків) оплати, якщо курс сплачується в розсрочку від компанії Investum Space, тоді Замовник отримує відкриття курсу частинами і отримує повний доступ по закінченню 3х місяців.

У разі відмови Замовника від навчання після отримання доступу до матеріалів внесена оплата Замовнику не повертається.

3.2. Ознайомившись із прейскурантом послуг Виконавця та текстом публічної оферти, Замовник формує на сайті електронну заявку.

3.3. На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату вибраної послуги в електронному вигляді.

3.4. Замовник перераховує кошти на розрахунковий рахунок Виконавця або по посиланню платіжної системи (Fondy, WayForPay).

3.5. Договір оферти набирає чинності після проведення Замовником оплати виставленого рахунку та зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.6. З моменту акцепту оферти Виконавець забезпечує надання послуг навчання Замовнику у строки, встановлені обраним Замовником курсом навчання.

4. Права та обов'язки сторін, відповідальність

4.1. Виконавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне та безперебійне надання послуг Замовнику відповідно до обраного курсу навчання та прейскуранту послуг.

4.2. Замовник проходить навчання у визначені терміни, отримуючи доступ до всіх інструментів навчання, обумовлених у пропозиції послуги.

4.3. Замовник не має права копіювати та/або розповсюджувати будь-яким способом матеріали сайту, курсів, уроків.

При спробах або випадках незаконних дій з боку Замовника Виконавець має право відмовити Замовнику у навчанні, попередньо попередивши про це. А також, у разі порушення Замовник сплачує Виконавцю штраф у 10-кратному розмірі від вартості послуги.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору оферти, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі , страйки, громадянські заворушення, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов цієї публічної оферти та непідконтрольні Виконавцю.

4.5. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця Виконавець зобов'язується здійснити повернення коштів, сплачених Замовником. В інших випадках повернення коштів не провадиться.

4.6. Виконавець має право делегувати супровід Замовника іншій компетентній особі без втрати якості, при цьому контроль за дотриманням виконання Замовником стратегії залишається за Виконавцем.

4.7 Виконавець не несе відповідальності за недотримання Замовником обраної стратегії та порушення правил інвестування Замовником.

4.8 Замовник зобов'язаний виконати всі домашні завдання, Виконавець, своєю чергою, зобов'язаний їх перевірити та дати зворотний зв'язок, у випадках, де це передбачено вибраним пакетом.

4.9. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо цієї публічної оферти Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України

5. Гарантії

Замовник має право повернути гроші, які він сплатив за навчання, лише у разі відсутності результату. При цьому він зобов'язаний надати всі домашні завдання, скріншоти, на яких видно, що Замовник ставив питання, а Виконавець не відповів, список дій, які були відповідно до стратегій та інші докази того, що все було виконано, а результату немає.

6. Заключні положення

6.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

6.2. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором, або у зв'язку з ним Виконавець та Замовник вживуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів Сторін. Термін розгляду претензії – 15 (п'ятнадцять) робочих днів.

6.3. У разі неможливості врегулювання можливих спорів за цим Договором або у зв'язку з ним шляхом переговорів такі спори мають бути розглянуті відповідно до чинного законодавства України.

7. Реквізити Виконавця

ФОП ОЛЕЯРНИК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
IBAN UA223003460000026002092164101
МФО 300346
Код ЕДР‌ПОУ / ІПН 3132900584
Призначення платежу: «Сплата за навчання»